Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Nye Gardiner A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Nye Gardiner A/S.


Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Nye Gardiner A/S. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.


Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Nye Gardiner A/S anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Bestillinger sendes med forskellige fragtmænd alt efter produktets leverandør og størrelse. Varernes leveringstider fremgår under hvert produkt og sendes også særskilt i en e-mail. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.


Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt i vor netbutik overgår til køber, når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.


Transportskade

Du skal gennemgå din ordre ved modtagelse. Hvis en vare er beskadiget eller lider af mangler, beder vi dig tage et billede af det beskadigede samt lave en kort beskrivelse og sende det via e-mail til os. Vi vil straks herefter følge op på din henvendelse.


Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved varer leveret fra Nye Gardiner A/S skal påberåbes inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Nye Gardiner A/S. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Nye Gardiner A/S har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge, om varen skal repareres eller byttes. Dette gælder dog ikke, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for Nye Gardiner A/S.


Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til: Nye Gardiner A/S, Agenavej 39, 2670 Greve.


Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage. Du skal sørge for at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.


Ved indsendelse af en vare i forbindelse med reklamation vil vi altid sende dig en mail, så snart vi har modtaget varen. Mailen vil informere dig om, hvordan den videre proces vil forløbe omkring bearbejdningen af din reklamation.


1) Fortrydelsesfristen er som udgangspunkt 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du indgik aftalen, f.eks. skrev under på kontrakten eller afgav bestillingen. Hvis du f.eks. afgav din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

2) Fortrydelsesfristen kan dog være mindre end 14 dage, såfremt det skriftligt er aftalt, at den erhvervsdrivende skal påbegynde forarbejdningen af den købte vare på et nærmere angivet tidspunkt inden 14 dage efter det møde, hvor du indgik aftalen, og at fortrydelsesretten i et sådant tilfælde skal udnyttes senest på det tidspunkt, hvor forarbejdningen efter aftalen skal påbegyndes.

3) Ved online køb af varer på webshoppen bortfalder fortrydelsesretten, idet der fremstilles en specialvare, som sættes i produktion umiddelbart efter ordreafgivelsen. Endvidere trækkes betalingen øjeblikkeligt af samme grund.

Klage?
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@nyegardiner.dk


Hvordan fortryder du?

1) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underette den erhvervsdrivende om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 


Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at den erhvervsdrivende har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis inden fortrydelsesfristens udløb. Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage eller hente en vare eller en del af en vare på posthuset m.v., medmindre varen først er kommet frem til dig efter fortrydelsesfristens udløb.


2) Hvis fortrydelsesfristen skriftligt er aftalt til mindre end 14 dage, skal du inden udløbet af denne frist underrette den erhvervsdrivende om, at du har fortrudt aftalen, og underretningen herom skal være kommet frem til den erhvervsdrivende inden det tidspunkt, hvor forarbejdningen efter aftalen skal påbegyndes.


Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til info@nyegardiner.dk.


Ved indsendelse af en vare i forbindelse med fortrydelse vil vi altid sende dig en e-mail, så snart vi har modtaget varen, og såfremt vi har din e-mailadresse. I mailen informeres du om, hvordan den videre proces vil forløbe omkring håndteringen af din fortrydelse.


Standardfortrydelsesformular

Denne formular bruges kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.


Til: Nye Gardiner A/S, Agenavej 39, 2670 Greve. 


Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer: Bestilt den/modtaget den (*).


Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Dato(*) 


Det ikke relevante udstreges.


Hvad skal du gøre ved modtagne varer?

Hvis du har modtaget en vare, som er blevet fremstillet eller tilpasset dit individuelle behov, har du ikke pligt til at sende det modtagne tilbage. Derimod har du pligt til at opbevare det modtagne, indtil det hentes af den erhvervsdrivende, dog højst i tre måneder efter at den erhvervsdrivende har modtaget underretning om, at du har fortrudt aftalen.


Det er som hovedregel en betingelse for din fortrydelsesret, at du kan tilbagegive modtagne varer i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog varerne. 


Da det af den indgåede aftale fremgår, at tilvirkningen skal påbegyndes inden udløb af 14-dagesfristen, bliver store dele af ovennævnte standardmæssige oplysning misvisende, idet din fortrydelse skal være kommet frem til Nye Gardiner A/S inden det aftalte tidspunkt for tilvirkningens påbegyndelse. 


Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgåes på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i fem år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten per  e-mail så send en e-mail til: info@nyegardiner.dk


LOVPLIGTIG OPLYSNING OM FORTRYDELSESRET

Ifølge lovgivningen er Nye Gardiner A/S forpligtet til at afgive oplysning om fortrydelsesret med følgende ordlyd: "Efter kapitel 3 i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret."


Pris og betaling

I Nye Gardiner A/S har du mulighed for at betale med Dankort, VISA/dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express. Som virksomhed eller institution har du også mulighed for at betale via EAN eller traditionel faktura. Alle priser i Nye Gardiner A/S - på webadressen www.nyegardiner.dk - er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt. Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling med Dankort betaler du kr. 190,- til dækning af porto pr. samlet bestilling. Det bliver sendt med Post Danmark "Carry On" (Fly). 


VI HAR INGEN FORMER FOR EKSPEDITIONSGEBYR !


Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser.


børn og unge under 18 år

For at handle på nyegardiner.dk skal du være fyldt 18 år. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres samtykke.


Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på nyegardiner.dk har vi brug for følgende oplysninger:


Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

E-mailadresse 


Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Nye Gardiner A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.


Direktøren og de ansatte for nyegardiner.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på nyegardiner.dk er nyegardiner.dk. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til nyegardiner.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Som registreret hos Nye Gardiner A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Nye Gardiner A/S via e-mail info@nyegardiner.dk.


Sikker betaling

Vores betalingsløsning benytter SSL-kryptering i alt kommunikation med Nets betaling (PBS). Desuden benytter vi SSL-kryptering i transaktioner imellem kunderne og serveren, hvor vores betalingsløsning er placeret. Dette betyder, at alle oplysninger, der sendes via vores webshop, er krypteret med et ekstremt sikkert sikkerhedscertifikat. Dette gør, at det er umuligt for uvedkommende at opsnappe informationer om dit kreditkort.


PCI-certificering: Nye Gardiner anvender en betalingsgateway, der som en af de relativt få danske betalingsgateways er fuldt PCI-certificeret. Formålet med PCI-standarden er at have en international standard for, hvordan følsom data skal håndteres. Standarden indeholder en lang række krav til opbevaring, transmission og håndtering af kortdata.


cookies

På nyegardiner.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer - hvordan afhænger af din browser.


Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på nyegardiner.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere nyegardiner.dk